Rehabomställning

Rehabomställning

 

 

 

 

Vi stöttar och vägleder personer med begränsningar att hitta framkomliga vägar mot uppsatta mål

 

 

Resan till ny sysselsättning kan många gånger kännas ensam, ovan och utmanande. I dessa lägen hjälper vi den anställde att skapa struktur och trygghet samt möjliggöra för denne att öka chansen att snabbt komma vidare mot nya fungerande mål.

 

 

Vi utgår från:

 

 • Kartläggning av situationen
 • Genom ökad insikt och stärkt självförtroende kunna sätta ett realistiskt mål
 • Tillsammans med sin coach finna de vägar som passar bäst för att nå de uppsatta målen
 • Sätta en tidsplan för varje aktivitet
 • Följa upp och utvärdera den upprättade handlingsplanen

 

 

 

Omställningsprocess

 • Kartläggning
 • Klargöra arbetsförmågan
 • Vägledning
 • Personlig handlingsplan
 • Utvärdering och återkoppling

 

Våra tjänster

 • Omställning
 • Rehabomställning
 • Livs- och karriäplanering

 

 

Kontakta oss

Ring 076-783 54 00

 

Perif AB l e-post: info@perif.se l telefon: 076-783 54 00 Copyright © Perif AB 2015