Omställning

Omställning

 

 

 

 

Syftet med omställningen är att ge de uppsagda personerna möjlighet att snabbt hitta sin väg ut i arbetslivet.

 

 

 

Vårt program är individuellt men utgår från följande punkter:

 

 • Information om TSL systemet, kollektivavtalet och kommande aktiviteter
 • Hjälp vid ansökningen till TLS
 • Enskild planering/kartläggning
 • Information om A-kassa
 • Information från arbetsförmedlingen
 • Upprättande av individuell handlingsplan
 • Praktiskt förberedande inför cv-skrivning
 • CV-skrivning
 • Enskilda möten
 • Uppföljning
 • Återrapportering

 

 

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet. För ytterligare information: www.tsl.se

Omställningsprocess

 • Kartläggning
 • Klargöra arbetsförmågan
 • Vägledning
 • Personlig handlingsplan
 • Utvärdering och återkoppling

 

Våra tjänster

 • Omställning
 • Rehabomställning
 • Livs- och karriäplanering

 

 

Kontakta oss

Ring 076-783 54 00

 

Perif AB l e-post: info@perif.se l telefon: 076-783 54 00 Copyright © Perif AB 2015