Livs- och karriärplanering

Livs- och karriärplanering

 

 

 

 

Ge dig själv möjlighet att stanna upp och få hjälp att få igång karriären med hjälp av en professionell coach.

 

Hur ser din livssituation ut? Finns balansen mellan jobb och privatliv? Når du dina uppsatta mål? Vi ställer frågorna och hjälper dig utifrån svaren. Vi hjälper dig att se nya möjligheter och sätter tillsammans med dig upp en handlingsplan med delmål och slutmål.

 

 

Vi arbetar med att:

 

 • Analysera dagsläget
 • Strukturera upp situationen
 • Se sin kompetens
 • Genom ökad insikt göra ett genomtänkt val
 • Förstå konsekvenserna av sitt val
 • Sätta upp en handlingsplan
 • Göra ett tidsschema
 • Coachning mot uppsatta mål
 • Återkoppling
 • Utvärdering

 

Våra tjänster

 • Omställning
 • Rehabomställning
 • Livs- och karriäplanering

 

 

Kontakta oss

076-783 54 00

Perif AB l e-post: info@perif.se l telefon: 076-783 54 00 Copyright © Perif AB 2015