Perif

REHABOMSTÄLLNING

Resan till ny sysselsättning

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens i att stötta företag och människor med rehababomställning.

 

Medarbetare

 

 

Hur hittar jag nya möjligheter?

Vilket ansvar har jag som arbetsgivare?

Arbetsgivare

När en medarbetare inte längre kan vara kvar i sin anställning finner vi nya lösningar. I vår tjänst rehabomställning stöttar vi både arbetsgivaren och den sjukskrivne genom hela processen. När ohälsoproblematik hindrar medarbetare från att vara kvar i sin anställning blir rehabomställning en bra lösning för alla parter.

Det ställs stora krav både på arbetsgivaren och medarbetare om den anställde inte kan återgå till sitt arbete efter en tids sjukdom eller olycka. Vilket ansvar har arbetsgivaren? Vilka möjligheter finns till hjälp? Vi har lång erfarenhet och hög kompetens att stötta företag och den anställde.

Perif AB l e-post: info@perif.se l telefon: 076-783 54 00 Copyright © Perif AB 2015